2011. április 25., hétfő

ELMÚLIK

Volt egyszer egy király, aki egész életében pártolta a művészeteket,
a különféle vallási és filozófiai irányzatokat, udvara pedig mindig a tudósok gyülekezőhelye volt.
Természetesen maga is szívesen bölcselkedett, ám egyszer olyan kérdéssel találta szemben magát, amin hiába töprengett egymaga.

Tudta, egyedül a lelki béke adhat igazi boldogságot.
De vajon hogyan juthatna lelki békéhez? Miképpen tehetné kiegyensúlyozottá életét?

Sokáig töprengett ezen a kérdésen, mígnem álmot látott, ami sejtette vele a megoldást.
Összehívatta hát országa minden bölcsét, tudósát és papját, s közölte velük kívánságát:
- Kedves alattvalóim, tudjátok meg, egyetlen vágyam, hogy tökéletes lelki békéhez jussak.
Azt álmodtam, hogy egy mágikus gyűrű tudná megadni nekem a teljes harmóniát.
Szerezzétek meg nekem ezt a gyűrűt, bármi áron is!

"Olyan legyen, hogyha bánatomban rápillantok,
 nyomban felviduljak, 
 ha pedig öröm ér, s úgy vetem rá tekintetem, 
megóvjon attól, hogy elveszítsem a fejem!"

A bölcsek elkomorultak, s gondolkodóba estek. Sokan a mágikus gyűrű kutatására indultak.Voltak, akik bűverejű drágakövekkel kirakott ékszereket hoztak, mások varázshatalmú mesterektől próbáltak tudakozódni, de egyik sem volt megfelelő a király számára.

Egyszer aztán a legkevesebbre becsült udvari tudós is előállt a saját megoldásával.
Díszes dobozban hozta mesterművét a király színe elé, aki kibontotta a gyűrűt a selyemből-bársonyból, forgatta egy darabig, majd széles mosoly ömlött el az arcán, s elégedetten bólintott.
Az udvari bölcsek mind kiváncsian nyújtogatták a nyakukat, de akárhogy meresztették a szemüket, csak egy egyszerű, sima rézkarikát láttak a király kezében. A gyűrűbe csupán egy szó volt belevésve, amit a király fennhangon közzé is tett:
"ELMÚLIK",A mesére ebben az általam igen kedvelt, nagyszerű műben találtam rá. 

A fotó saját tulajdon,  ne másold! (adatvédelmi törvény) Amennyiben meg szeretnéd osztani, a forrás pontos megjelölésével megteheted. A megjelölés nélküli használatért elfogadod, hogy 5.000Ft napidíjat kell fizetned.

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...